.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΤCH

Multidisciplinary Approach of Tumors of the CΗest

21 Απριλίου 2018

Ξενοδοχείο The MET, ΘεσσαλονίκηΕισαγωγή:

Το πρόγραμμα ΜΑΤCH (Multidisciplinary Approach of Tumors of the CΗest) είναι μια πρωτότυπη διεθνής, διαδραστική εκπαιδευτική δραστηριότητα που καθιερώθηκε από την ACCP (American College of Chest Physicians) και βασίζεται στη συζήτηση, σχολιασμό και δημιουργία κλινικών σεναρίων με τη μέθοδο της “ανεστραμμένης τάξης” (flipped classroom). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αναστροφή της κλασικής εκπαιδευτικής ροής καθώς ο εκπαιδευόμενος έχει παραλάβει ηλεκτρονικά το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, το έχει μελετήσει εκ των προτέρων κατ΄ οίκον και προσέρχεται στο κλινικό φροντιστήριο με στόχο να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε εικονικές συνθήκες κλινικής πρακτικής με την υποστήριξη των εκπαιδευτών. Οι τελευταίοι έχουν ως ρόλο να προάγουν τη συζήτηση, την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευόμενων και να θέσουν προβληματισμούς της καθημερινής κλινικής πρακτικής.


Για την Ελλάδα, τη διοργάνωσή του έχει αναλάβει η Ογκολογική Μονάδα της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, προσωπικό της οποίας έχει ειδικά εκπαιδευτεί από την ACCP, πέρασε επιτυχώς σχετικές εξετάσεις και έλαβε την αντίστοιχη πιστοποίηση. Η Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακα (ΕΜΠΕΠΘ) διοργανώνει τη διεξαγωγή ενός προγράμματος MATCH για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη.   


Το πρόγραμμα ΜΑΤCH είναι σχεδιασμένο για πνευμονολόγους, ογκολόγους, θωρακοχειρουργούς, ακτινοθεραπευτές, κυτταρολόγους, παθολογοανατόμους και λοιπές ειδικότητες που εμπλέκονται στην διαχείριση ασθενών με ΜΜΚΠ. Στόχος του είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και η αμοιβαία κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γιατροί των ποικίλων ειδικοτήτων που συμμετέχουν σε ένα ογκολογικό συμβούλιο που σκοπό έχει τη διάγνωση, σταδιοποίηση, λήψη κατάλληλου και επαρκούς βιοπτικού υλικού, ανάλυση μοριακού ελέγχου και επιλογή των ενδεδειγμένων θεραπευτικών στρατηγικών για κάθε ασθενή. Επιπλέον αποσκοπεί στην σωστή αξιοποίηση των σύγχρονων θεραπευτικών στρατηγικών του ΜΜΚΠ και στην ενθάρρυνση της εξατομικευμένης αξιολόγησης και θεραπείας κάθε ασθενή. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (32 γιατροί από όλες τις

ειδικότητες), οι οποίοι χωρίζονται σε 4 ομάδες που δρουν ως άτυπα ογκολογικά συμβούλια και εκπαιδεύονται στα εξής:

 

·      Ανατομία μεσοθωρακίου μέσω βιντεοπροβολών και ασκήσεων προσομείωσης

·     Ασκήσεις πρακτικής άσκησης (hands on course) για τη λήψη του υλικού με εικονική βρογχοσκόπηση και αξιολόγηση της επάρκειας του υλικού σε πραγματικό χρόνο με την τεχνική ROSE

·      Εικονικό σχεδιασμό ακτινοθεραπευτικού πλάνου ασθενή με ΜΜΚΠ με ειδικό software εξοπλισμό

·      Παθολογοανατομική ανάλυση των βιοπτικών δειγμάτων και υγρή βιοψία

·      Επιλογή σύγχρονου θεραπευτικού πλάνου σύμφωνα με τον ιστολογικό υπότυπο και τη μοριακή ταυτότητα του όγκου

·      Δημιουργία, παρουσίαση και συζήτηση υποθετικών κλινικών περιπτώσεων ανά ομάδα (ογκολογικό συμβούλιο) βασισμένη στις τρέχουσες διεθνείς οδηγίες

·      Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικού πνεύματος στα πλαίσια ενός ογκολογικού συμβουλίου

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Στο τέλος της ημερήσιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:

 

·      Αντιληφθούν την ανατομία του μεσοθωρακίου και τη σημασία της πολυεπίπεδης σταδιοποίησής του

·      Κατανοήσουν τις βρογχοσκοπικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη λήψη κατάλληλου βιοπτικού υλικού για τη διάγνωση και σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ

·      Αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ακτινοθεραπείας θώρακα-μεσοθωρακίου

·      Περιγράψουν το ρόλο του μοριακού ελέγχου, του ιστολογικού υπότυπου και της υγρής βιοψίας στην καθοδήγηση της θεραπείας του ΜΜΚΠ

·      Αξιολογούν τις συνοσηρότητες και να σχεδιάζουν ένα κατά το δυνατόν πληρέστερο πλάνο αντιμετώπισης με βάση το συμπληρωματικό ρόλο που διαδραματίζουν η χειρουργική θεραπεία, η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία

·      Κατανοήσουν το βασικό μηχανισμό δράσης, τις ενδείξεις και την κλινική αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας

·      Συνεργάζονται στα πλαίσια ογκολογικού συμβουλίου με συναδέλφους λοιπών ειδικοτήτων για την λήψη ορθών αποφάσεων

 

Εκπαιδευτική Διαδικασία:

Οι ενδιαφερόμενοι (ειδικοί και ειδικευόμενοι) θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της γραμματείας της ημερίδας. Επιλογή θα γίνει με βάση τη σειρά προτεραιότητας και την τεκμηριωμένη ενασχόληση του υποψηφίου με τον καρκίνο του πνεύμονα. Στους επιλεχθέντες θα σταλεί ηλεκτρονικά εκπαιδευτικό υλικό (περίπου ένα μήνα πριν) το οποίο θα πρέπει να μελετήσουν προκαταρκτικά. Η εκπαίδευση θα γίνει το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, 08:30-16:00 στο ξενοδοχείο………….. Το χρονικό διάστημα αμέσως μετά το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετάσχουν on-line σε εξετάσεις πολλαπλής επιλογής ως μέθοδος αυτοαξιολόγησης. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 200 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

 

 

Οι πρόεδροι

 

Ιωάννης Γκιόζος             Θεόδωρος Κοντακιώτης           Χρήστος Παπανδρέου


Πρόγραμμα

.

 


Γενικές Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
FORUM Congress & Travel
Μητροπόλεως 24
ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 257128, 2310 243588, Fax: 2310 231849
e-mail: info@forumcongress.comΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ