ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ABSTRACTS (Περιγραφή Υπηρεσιών)


Services

To FORUM αναλαμβάνει την φροντίδα της διαχείρισης των abstracts και των full papers, όπως αναλύεται παρακάτω:

1) Παραλαβή abstracts ή full papers

2) Επιβεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο επικοινωνίας

3) Αρχειοθέτηση και καταχώρηση

4) Αλληλογραφία με τους υπεύθυνους των εργασιών

5) Αποστολή στην Ε.Ε.

6) Αποστολή grading sheet στους reviewers

7) Παραλαβή των αποτελεσμάτων και κοινοποίηση αυτών στους υπευθύνους των εργασιών

8) Ενημέρωση των υπευθύνων των εργασιών για την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και οπτικοακουστικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει.

9) Δημιουργία CD ROM με τα abstracts των εργασιών σε CD με θήκη (εξώφυλλο) το λογότυπο του συνεδρίου και την εικόνα της αφίσας, με εκτυπωμένη εσωτερική ετικέτα και στο πίσω μέρος θα αναγράφονται οι επιτροπές του συνεδρίου. Ο κάτοχος μπορεί να βρει στοιχεία με τις λέξεις κλειδιά. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης θα περιλαμβάνονται στο πακέτο.

10) Καταχώρηση εργασιών σε ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης των abstracts όπου μπορεί να γίνει αυτόματη εύρεση με:

i. τίτλο

ii. ονοματεπώνυμο συγγραφέων

iii. ίδρυμα προέλευσης

iv. χώρα/πόλη προέλευσης

v. διαχωρισμό oral/poster