ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  (Περιγραφή υπηρεσιών)


Services

Επανδρωμένη γραμματεία με έμπειρα άτομα, τα οποία θα φροντίζουν όλες τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενδεικτικά αναφέρουμε:

1) Υποδοχή συνέδρων (check in)

2) Παράδοση υλικού του συνεδρίου

3) Πληροφορίες στους συνέδρους

4) Φροντίδα για την ομαλή διαμονή τους

5) Πληροφορίες για τους εκθέτες

6) Πληροφορίες προς τους προσκεκλημένους ομιλητές και τους παρουσιάζοντες εργασία

7) Παράδοση αναμνηστικών δώρων του συνεδρίου στους προσκεκλημένους ομιλητές

8) Συντονισμός των τεχνικών

9) Φροντίδα για κρατήσεις και γεύματα που επιθυμεί να παραθέσει η Ο.Ε.

10) Ανακοίνωση εγγραφών και στατιστικών στοιχείων του συνεδρίου κατά την τελετή λήξης αυτού, παρουσίασης πλήρους στατιστικής ανάλυσης του συνεδρίου μέσω υπολογιστή.

11) Παράδοση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της γραμματείας στο συνέδριο θα έχει στη διάθεσή της πλήρες σύστημα μηχανοργάνωσης και διαχείρισης συνεδρίων, ενώ υπάρχει δυνατότητα οι σύνεδροι να διαθέτουν ηλεκτρονικό badge, που μαζί με όλα τα άλλα δίνει τη δυνατότητα να υπολογιστούν credits παρακολούθησης (εάν η Ο.Ε. το θεωρεί απαραίτητο).