.  1ο Ετήσιο Συνέδριο "Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη" Θεσσαλονίκη 12-14 Ιουνίου 2015 Grand Hotel Palace.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής , έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας προσκαλέσω να συμμετέχετε στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη” του τμήματος της Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) ,που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο  GRAND PALACE από 12 έως 14 Ιουνίου 2015.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας - Ιατρούς, Νοσηλευτές, Διαιτολόγους – με επιστημονικό ενδιαφέρον για το Σακχαρώδη Διαβήτη και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό δίαυλο ενημέρωσης και επικοινωνίας ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας και στις σύγχρονες εξελίξεις στο Σακχαρώδη Διαβήτη.

Διακεκριμένοι ομιλητές , επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με το Σακχαρώδη Διαβήτη σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο, θα συζητήσουν όλα τα σύγχρονα δεδομένα που αφορούν το Σακχαρώδη Διαβήτη και τις επιπλοκές του. Η θεματολογία του συνεδρίου είναι ποικίλη και καλύπτει όλο σχεδόν το επιστημονικό φάσμα του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις σύγχρονες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και σε πρακτικά θέματα διαχείρισης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν τρία κλινικά φροντιστήρια,όπου θα γίνονται εκπαιδευτικές συζητήσεις σε θέματα όπως είναι ο αυτοέλεγχος και η ινσουλινοθεραπεία, οι αντλίες ινσουλίνης και το διαβητικό πόδι.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου σας ευχόμαστε ένα δημιουργικό και εποικοδομητικό συνέδριο και ευελπιστούμε στην παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Κυριάκος Καζάκος

Παθολόγος-Διαβητολόγος

Αναπληρωτής καθηγητής ΑΤΕΙΘ


Οργανωτική Επιτροπή


Πρόεδρος                     Κυριάκος Καζάκος

Αντιπρόεδρος                Κουρκούτα Λαμπρινή

Γενικός Γραμματέας       Δημητριάδου Αλεξάνδρα

Ταμίας                          Λαβδανίτη Μαρία

Μέλη                            Μηνασίδου Ευγενία

Θεοφανίδης Δημήτριος

Κουκουρίκος Κων/νος

Τσαλογλίδου Αρετή

                Καυκιά Θεοδώρα


Πρόγραμμα

Κατεβάστε εδώ το πρόγραμμα του Συνεδρίου

.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
FORUM Congress & Travel
Μητροπόλεως 24
ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 257128, 2310 243588, Fax: 2310 231849
e-mail: info@forumcongress.com
M.H.T.E.0933E60000073100                ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΩΡΕΑΝ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Γενικές Πληροφορίες


ΟΡΓΑΝΩΣΗ  –  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  –  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

FORUM Congress & Travel

M.H.T.E.  0933E60000073100

Μητροπόλεως  24  – ΤΚ  54624  Θεσσαλονίκη

Τηλ:  2310  257128,  2310  243588,  Fax:  2310  231849

e-mail:  info@forumcongress.com


ΤΟΠΟΣ  –  ΧΩΡΟΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ξενοδοχείο  GRAND  HOTEL  PALACE,  Θεσσαλονίκη


ΔΙΠΛΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το  δίπλωμα  συμμετοχής  θα  παραλαμβάνεται  από  τη  γραμματεία  την

τελευταία  ημέρα  του  συνεδρίου,  κατόπιν  επίδειξης  της  κονκάρδας.

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Ακυρώσεις  γίνονται  δεκτές  μόνο  με  γραπτό  αίτημα

έως  1/5/2015  επιστροφή  όλου  του  ποσού

έως  30/5/2015  επιστροφή  50%  της  προκαταβολής

μετά  την  30/5/2015  η  προκαταβολή  δεν  επιστρέφεται

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή γραμμένες σε word αρχείο

και  προθεσμία  υποβολής  εργασιών  είναι  η  20η  Μαϊου  2015.  Οι  εργασίες  θα

σταλούν στην Γραμματεία του Συνεδρίου στο email info@forumcongress.com

(αν  εντός  3  ημερών  δεν  λαβετε  επιβεβαίωση  λήψης  επικοινωνήστε  με  την

Γραμματεία).  Δεν  θα  γίνουν  δεκτές  εκπρόθεσμες  εργασίες.

Το  κείμενο  εργασίας  θα  πρέπει  να  είναι  έως  350  (τριακόσιες  πενήντα)  λέξεις

και η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι κοινή π.χ. Arial Greek και το μέγεθος

των  χαρακτήρων  10  έως  12.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να φαίνονται όλοι (όνομα, επίθετο, και  προέλευση

της  εργασίας  π.χ.  Κλινική  -  Νοσοκομείο  -  Πόλη)  και  θα  πρέπει  να  εγγραφούν

τουλάχιστον  2  από  αυτούς  στο  συνέδριο.

Ο υπεύθυνος της εργασίας θα πρέπει να στείλει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας

και το όνομά του θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο στα ονόματα των συγ-

γραφέων.

Η δομή της εργασίας θα πρέπει να είναι:  TΙΤΛΟΣ -  ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  - ΥΛΙΚΟ

ΚΑΙ  ΜΕΘΟΔΟΙ  -  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για την αποδοχή της εργασίας θα ενημερώνεται με e-mail ΜΟΝΟ ο υπεύθυνος

της  εργασίας.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

20 Μαΐου  2015


ΕΚΘΕΣΗ

Κατά  τη  διάρκεια  του  συνεδρίου  θα  λειτουργεί  έκθεση  φαρμακευτικών

προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων, για την ενημέρωση των συνέδρων.


ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Η  αίθουσα  του  συνεδρίου  είναι  εξοπλισμένη  με  data  video  projector  και

ηλεκτρονικό  υπολογιστή  με  powerpoint.  Οι  ομιλητές  παρακαλούνται  να

παραδίδουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία, τουλάχιστον μία ώρα

πριν  την  προγραμματισμένη  ομιλία  τους.