.  2ο Ετήσιο Συνέδριο "Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη" Θεσσαλονίκη 3-5 Ιουνίου 2016 Grand Hotel Palace.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Eκ  μέρους  της  Οργανωτικής  Επιτροπής  ,  έχω  την  ιδιαίτερη  χαρά  και  τιμή  να σας προσκαλέσω να συμμετέχετε στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών “Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη” του τμήματος της  Νοσηλευτικής  του  Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης  (ΑΤΕΙΘ),  που  θα  πραγματοποιηθεί  στη  Θεσσαλονίκη  στο  ξενοδοχείο  GRAND PALACE από 3 έως 5 Ιουνίου 2016.
   
Το  Συνέδριο  απευθύνεται  σε  όλους  τους  επαγγελματίες  υγείας,  που  έχουν  επιστημονικό ενδιαφέρον για το Σακχαρώδη Διαβήτη και φιλοδοξεί με την
επικαιροποιημένη  και  σύγχρονη  θεματολογία  του,  να  καλύψει  ολόκληρο  το επιστημονικό  φάσμα  του  Σακχαρώδη  Διαβήτη  και  των  επιπλοκών  του. 

Έχει  καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε το πρόγραμμα του συνεδρίου να ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  όλων.
Διακεκριμένοι ομιλητές , με μεγάλη κλινική και ερευνητική εμπειρία στο Σακχαρώδη  Διαβήτη,  θα  συζητήσουν  ενδιαφέροντα  θέματα  και  σύγχρονα  δεδομένα
που αφορούν το Σακχαρώδη Διαβήτη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις σύγχρονες θεραπευτικές  εφαρμογές  και  στις  τεχνολογικές  εξελίξεις  αλλά  και  σε  πρακτικά
θέματα  διαχείρισης  των  ασθενών  με  Σακχαρώδη  Διαβήτη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δυο στρογγυλές τράπεζες σε συνεργασία  με  την  Εταιρεία  Παθολογίας  Βορείου  Ελλάδος  και  με  την 
ΕταιρείαΑθηροσκλήρωσης  Βορείου  Ελλάδος  καθώς  επίσης  και  τρείς  ενδιαφέρουσες στρογγυλές τράπεζες για την ποιότητα ζωής των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη,
το διαβήτη στην παιδική ηλικία και το ρόλο της υγιειονομικής παρέμβασης στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Θα συζητηθούν επίσης ενδιαφέροντα θέματα, όπως είναι ο ρόλος
του εντερικού μικροβιώματος στο Σακχαρώδη Διαβήτη, το οξειδωτικό στρες  και  ο  ρόλος  του  κεντρικού  νευρικού  συστήματος  στην  παχυσαρκία  και στο  Σακχαρώδη  Διαβήτη.
Εκ  μέρους  της  Οργανωτικής  Επιτροπής  του  Συνεδρίου  σας  ευχόμαστε  ένα  δημιουργικό,  χρήσιμο  και  εποικοδομητικό  συνέδριο  και  ευελπιστούμε  στην  παρουσία  και  την  ενεργό  συμμετοχή  σας.

Σας  ευχαριστούμε  εκ  των  προτέρων

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς
Ο  Πρόεδρος  της  Οργανωτικής  Επιτροπής
Κυριάκος  Καζάκος
Παθολόγος-Διαβητολόγος
Αναπληρωτής  καθηγητής  ΑΤΕΙΘ

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος                     Κυριάκος  Καζάκος
Αντιπρόεδρος               Δημητριάδου  Αλεξάνδρα
Γενικός  Γραμματέας    Κουρκούτα  Λαμπρινή
Ταμίας                          Λαβδανίτη  Μαρία

Μέλη                              Μπελλάλη  Θάλεια
                                      Μίνος  Γεώργιος
                                      Μηνασίδου  Ευγενία
                                     Θεοφανίδης  Δημήτριος
                                     Κουκουρίκος  Κωνσταντίνος
                                     Τσαλογλίδου  Αρετή
                                     Καυκιά  Θεοδώρα


Πρόγραμμα

Κατεβάστε εδώ το πρόγραμμα του Συνεδρίου

.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
FORUM Congress & Travel
Μητροπόλεως 24
ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 257128, 2310 243588, Fax: 2310 231849
e-mail: info@forumcongress.com
M.H.T.E.0933E60000073100


                   ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ            

Γενικές ΠληροφορίεςΕΠΙΣΗΜΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
http://www.forumcongress.com/diabetes2.html
ΤΟΠΟΣ  –  ΧΩΡΟΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο  GRAND  HOTEL  PALACE,  Θεσσαλονίκη
ΓΛΩΣΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η  επίσημη  γλώσσα  του  συνεδρίου  είναι  η  Ελληνική
ΔΙΠΛΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το  δίπλωμα  συμμετοχής  θα  παραλαμβάνεται  από  τη  γραμματεία  την
τελευταία  ημέρα  του  συνεδρίου,  κατόπιν  επίδειξης  της  κονκάρδας
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Ακυρώσεις  γίνονται  δεκτές  μόνο  με  γραπτό  αίτημα
έως    14/4/2016  επιστροφή  όλου  του  ποσού
έως    29/4/2016  επιστροφή  50%  της  προκαταβολής
μετά  την  16/5/2016  η  προκαταβολή  δεν  επιστρέφεται
ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή γραμμένες σε word αρχείο
και  προθεσμία  υποβολής  εργασιών  είναι  η  20ή  Μαΐου  2016.  Οι  εργασίες  θα
σταλούν στην Γραμματεία του Συνεδρίου στο email info@forumcongress.com
(αν  εντός  3  ημερών  δεν  λαβετε  επιβεβαίωση  λήψης  επικοινωνήστε  με  την
Γραμματεία).  Δεν  θα  γίνουν  δεκτές  εκπρόθεσμες  εργασίες.
Το  κείμενο  εργασίας  θα  πρέπει  να  είναι  έως  350  (τριακόσιες  πενήντα)  λέξεις
και η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι κοινή π.χ. Arial Greek και το μέγεθος
των  χαρακτήρων  10  έως  12.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να φαίνονται όλοι (όνομα, επίθετο, και  προέλευση
της  εργασίας  π.χ.  Κλινική  -  Νοσοκομείο  -  Πόλη)  και  θα  πρέπει  να  εγγραφούν
τουλάχιστον  2  από  αυτούς  στο  συνέδριο.
Ο υπεύθυνος της εργασίας θα πρέπει να στείλει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
και το όνομά του θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο στα ονόματα των συγ-
γραφέων.
Η  δομή  της  εργασίας  θα  πρέπει  να  είναι:
ΤΙΤΛΟΣ  -  ΣΚΟΠΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  -  ΥΛΙΚΟ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟΔΟΙ  -  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  -
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Για την αποδοχή της εργασίας θα ενημερώνεται με e-mail ΜΟΝΟ ο υπεύθυνος
της  εργασίας.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
20  Μαΐου  2016.
ΕΚΘΕΣΗ
Κατά  τη  διάρκεια  του  συνεδρίου  θα  λειτουργεί  έκθεση  φαρμακευτικών
προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων, για την ενημέρωση των συνέδρων.
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ
Η  αίθουσα  του  συνεδρίου  είναι  εξοπλισμένη  με  data  video  projector  και
ηλεκτρονικό  υπολογιστή  με  powerpoint.  Οι  ομιλητές  παρακαλούνται  να
παραδίδουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία, τουλάχιστον μία ώρα
πριν  την  προγραμματισμένη  ομιλία  τους.