.  ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 19-20 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ


«Ο καρκίνος νόσος τοσούτω διαδεδομένη και ης τα θύματα τόσω πολυάριθμα, ην αδύνατον να διαφύγη την παρατήρησιν των βαθέων ερευνητών της αρχαιότητος και να μη επισύρη επ' αυτού την προσοχήν, απ' αυτών έτι των αρχαιοτάτων χρόνων.  Πράγματι δε δια της αναγνώσεως της ημετέρας μελέτης πας τις πείθεται, ότι ο καρκίνος ου μόνον ην γνωστός παρά τοις αρχαίοις, αλλ' ότι ούτοι πληρέστατα είχον κατανοήσει και πάσαν αυτού την βαρύτητα…

 

               Εντύπωσιν εμποιεί η βαθεία παρατηρητικότης και οξυδέρκεια των αρχαίων Ελλήνων ιατρών, αι δε περιγραφαί αυτών εν αις πολλά διείδομεν και εξ ών πολλά εκαρπώθημεν, εμποιούσι τον θαυμασμόν δια την καταπλήσσουσαν ακρίβειαν.  Απ' αυτού του Ιπποκράτους τα πάντα παρετηρήθησαν και θαυμασίως περιεγράφησαν προκειμένου περί καρκίνου, η τε μολυσματικότης και η νομή, η υποτροπή του καρκίνου και αι μακροσκοπικαί παθολογο-ανατομικαί αλλοιώσεις, τα κυριώτερα των συμπτωμάτων και αι απαρχαί της καταλλήλου εξαιρέσεως του νεοπλάσματος μετά των ριζών αυτού από των υγιών ιστών».

 

               Από τότε η γνώση μας για την διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου έχει εξελιχθεί με ευνοϊκά αποτελέσματα για τους ασθενείς αλλά και για τους θεραπευτές...Κατοπιν τούτου,βρισκομαστε στην ευχάριστη θέση,να σας προσκαλεσουμε στην πρώτη ογκολογικη διημεριδα που διοργανώνεται στις Σερρες 19-20 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Ελπίδα resort,με σκοπό να σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις στην ογκολογία..Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.


Ο πρόεδρος της Διημερίδας

Ευάγγελος Χριστακίδης

Παθολόγος- Ογκολόγος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
FORUM Congress & Travel
Μητροπόλεως 24
ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 257128, 2310 243588, Fax: 2310 231849
e-mail: info@forumcongress.com
M.H.T.E.0933E60000073100                ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΩΡΕΑΝ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ